KONUK YAZAR

Dr. Öğr. Üyesi Cansu KAYA KIZILIRMAK2004 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuş, 2008 yılında “CISG Gereğince Alıcının Satım Bedelini Ödeme Borcu” başlıklı teziyle yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. 2014 yılında “Kefalet Sözleşmesinin Kendine Özgü Sona Erme Halleri” başlıklı çalışması ile doktor ünvanını kazanmıştır. 2005 yılından beri mensubu olduğu İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı’nda özellikle uluslararası satım, teminat hukuku, sözleşmeler hukuku, kişiler hukuku, aile hukuku ve mukayeseli aile hukuku alanlarında çalışmalarını sürdürmektedir. 2012 yılından beri İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin Vis Moot Court takımının esas koçluğunu yürütmektedir.