KONUK YAZAR

Prof. Dr. Saibe Oktay ÖzdemirProf. Dr. Saibe Oktay Özdemir 1982 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur. 1983 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Ana Bilim Dalına asistan olarak girmiştir. 1984 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde yüksek lisans, 1990 yılında ise doktora eğitimini tamamlamıştır. 1996 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Ana Bilim Dalında doçent, 2003 yılında profesör olmuştur. Halen İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Ana Bilim Dalı başkanlığını yürütmektedir.