KONUK YAZAR

ZEYNEP ÜLKÜ KAHVECİZeynep Ülkü Kahveci, Galatarasay Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 2017 yılında mezun olmuştur. Mezuniyetinin ardından Fulbright bursiyeri olarak gittiği Harvard Law School'dan LL.M. diplomasını 2018 yılında almıştır. LL.M. yılında dahil olduğu Harvard Law School CopyrightX programında hala eğitmen olarak yer almaktadır. 2019 yılından bu yana İstanbul Üniversitesi'nde Özel Hukuk alanında doktora çalışmalarını yürütmektedir. Tez danışmanı Prof. Dr. Haluk Nami Nomer'dir. Ayrıca 2019 yılından bu yana İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde Medeni Hukuk Ana Bilim Dalında araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır.