KONUK YAZAR

ALPARSLAN ÖZALTUĞİstanbul Barosuna kayıtlı avukat olan Alparslan Özaltuğ’un çalışma alanlarını milletlerarası özel hukuk, eşya hukuku ve yatırım tahkimi oluşturmaktadır. 2013 yılında eğitimine başladığı İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 2017 senesinde yüksek onur öğrencisi ve dönem ikincisi olarak mezun olmuştur. Toplumsal cinsiyet eşitliği bağlamındaki konulara ilgisi dolayısıyla, lisans döneminde aynı zamanda bu alandaki yüksek lisans derslerinin de aktif takipçisi olmuştur. Hukuk fakültesinde 2.sınıfı bitirdiği dönemde İstanbul Üniversitesi Kadın Araştırmaları ve Uygulamaları Merkezinin açmış olduğu “Toplumsal Cinsiyet ve Hukuk” konulu makale yarışmasında “Türk Hukukunda Kürtaj Hakkı” başlıklı çalışması ile 3.lük ödülüne layık görülmüştür. Öte yandan ilk akademik çalışması olan bu makalesini İstanbul Barosu Dergisi’nde yayımlama imkanı da bulmuştur. 2018 senesinde Galatasaray Üniversitesinde Özel Hukuk alanında yüksek lisans çalışmalarına başlamış olup halihazırda milletlerarası özel hukukta cinsiyet kavramı ile ilgili tez çalışmasını yürütmektedir.

2010-2011 yıllarında AFS bursiyeri olarak Çin’de geçirdiği bir yıllık deneyimin esnasında uluslararasılaşma kavramı ile tanışmış, kariyer planını bu deneyimi akademik alanda da deneyimlemek üzere yapmıştır. 2019 yılında TEV-DAAD işbirliğinde 45 öğrenciye tahsis edilen DAAD Bursunu (Alman Akademik Değişim Bursu) almaya hak kazanarak, Almanya’da bulunan Universitat des Saarlandes çatısı altındaki Europa-Institut’te Uluslararası Hukuk ve Avrupa Birliği Hukuku programına kabul edilmiş, halen bu enstitüde lisans üstü çalışmalarına devam etmektedir.