KONUK YAZAR

Prof. Dr. Seda ÖzmumcuSeda Özmumcu, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1986 yılından mezun olmuştur. Avukatlık stajının ardından 1988-1990 yılları arasında mesleğini avukat olarak sürdürdükten sonra, 1990 yılında İ.Ü. Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalında Araştırma görevlisi olarak akademik alanda çalışmaya başlamıştır. 1994 yılında yüksek lisans, 2004 yılında ise doktorasını tamamlamıştır. "Uzak Doğuda Arabuluculuk Anlayışı ve Türk Hukuk Sisteminde Arabuluculuk Kurumuna Genel Bir Bakış" isimli monografik çalışması ile 2014 yılında doçent olmuştur. Bu eser ile birlikte çalışmalarının büyük bir bölümünü arabuluculuk üzerine yoğunlaştırmıştır. "Yargıtay Kararları Işığında Medeni Yargılama Hukukunda Ön Sorun" isimli çalışması ile de 2020 yılında profesör olmuştur.