KONUK YAZAR

Prof. Dr. Ayşe Odman Boztosunİstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olduktan sonra Oxford Üniversitesi’nde iki farklı yüksek lisans programından üstün başarı ile mezun olmuştur. Bu programlara kayıtlı olduğu dönemde öğrenci temsilcisi olarak Fakülte Kurulunda yer almıştır. Altı yıl, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kara Ticaret Hukuku Ana Bilim Dalı’nda Prof. Dr. Ünal Tekinalp’in asistanı olarak görev yapmıştır. Teknolojik Yeniliklerin Teşvikinde Fikri Mülkiyet Hukuku ve Rekabet Hukukunun Rolü başlıklı doktora tezi (2001), bu alanda yazılan ilk hukuk tezidir.

2002’de eşinin zorunlu hizmeti dolayısıyla Kayseri’de Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’ne geçmiştir. Hukuk Fakültesinin kuruluşunda görev almıştır. 2003’te, Kayseri’de Rekabet Hukukunda Güncel Gelişmeler Sempozyumunu başlatmıştır ve bu Sempozyum gelenekselleşerek Rekabet Kurumunun himayelerinde yapılmaya devam etmiştir. Doçentlik tezini, yeni bitki çeşitlerine tanınan ıslahçı hakkı üzerine yazmıştır. 2009’da Akdeniz Üniversitesi’ne geçmiştir. 2013’te profesör olmuştur. Profesörlük takdim tezi, şirketlerdeki bağımsız yönetim kurulu üyeliği kurumunun hukuksal incelemesi üzerinedir.

Yirmi yedi yıllık hukuk kariyerinde ticaret hukuku, rekabet hukuku ve fikri mülkiyet hukukunun farklı alanlarında ulusal ve uluslararası yayınlara imza atmıştır, lisans ve lisansüstü düzeyinde ders vermeye devam etmektedir. Ankara Üniversitesi ve Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı’nın düzenlediği uluslararası fikri mülkiyet yüksek lisans programında dört yıl fikri mülkiyetin ticarileştirmesi dersini İngilizce olarak vermiştir.

Akademik çalışmalarında ticaret hukuku ve rekabet hukukuyla birlikte fikri mülkiyet hukukuna ve özellikle inovasyon döngüsünü tetikleyen hukuk politikalarına odaklanmıştır. Aynı zamanda Türkiye’de etkili bir teknoloji transferi için gerekli arayüz yapılarına dair tartışmalara ve yapılandırma çalışmalarına aktif olarak katılmıştır. 2013’te Akdeniz Üniversitesi Teknoloji Transferi Merkezini kurmuştur ve dört yıl bu Merkezin Müdürlüğünü yürütmüştür, 2016’de TÜBİTAK’tan 1 milyon TL destek alarak bu fonu iki yıl yönetmiştir, teknoloji transfer uzmanı yetiştirmiştir.

Diğer yandan, hukuk eğitimi, hukuk ve etik ilişkisi ve yargı etiği alanındaki çalışmalarını da sürdürmektedir. Yargıtay Etik, Şeffaflık ve Güven Projesi kapsamında Ankara dışında yapılan ilk yargı etiği eğitiminin düzenlenmesinde görev almıştır. Yargıtay’ın hukuk fakültelerinde okutulan yargı etiği dersinin içeriğini belirlemeye yönelik çalıştaylarına katılmıştır.

Mensup olduğu ulusal ve uluslararası oluşumlar arasında Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği, Yönetim Kurulunda Kadın Derneği, Loyola Chicago University Institute for Consumer Antitrust Uluslararası Danışma Kurulu, Avrupa Patent Ofisi Ekonomik ve Bilimsel Danışma Kurulu (2012-2015), Türkiye Patent Hareketi Danışma Kurulu ve Ulusal İnovasyon Girişimi yer almaktadır.

2015’te onuncusu düzenlenen Avrupa Patent Ofisi Avrupa Buluşçu Ödülleri’nin onbeş kişilik jüri heyeti arasında yer almıştır. Aynı zamanda Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından yürütülen Üniversitelerde Sınai Mülkiyet Bilgisinin Yaygınlaştırılması Projesi’nin Ulusal Koordinatörlüğünü yürütmüştür. İstanbul Tahkim Merkezi kurallarına göre yürütülen ilk tahkim yargılamasında Baş Hakem olarak görev yapmıştır. 1995’ten beri İstanbul Barosu’na avukat olarak kayıtlıdır. Mükemmel düzeyde İngilizce ve iyi derecede Almanca bilmektedir. Prof. Dr. İsmail Boztosun ile evli ve iki çocuk annesidir.