KONUK YAZAR

Cenkhan Altıntaş2006 yılında Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden, 2017 yılında da Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur. 2010 yılında Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalında yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. 2021-2022 döneminde Jean Monnet Bursiyeri olarak kabul edildiği Queen Mary University of London’daki “Comparative and International Dispute Resolution” LL.M. programından başarıyla mezun olmuştur. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesinde Siyaset Bilimi alanında doktora düzeyindeki çalışmasına halen devam etmektedir. 2011 yılından beri Sosyal Güvenlik Kurumunda Sosyal Güvenlik Uzmanı olarak çalışmakta olup, Ankara Barosuna kayıtlı avukattır. 2020 yılından beri yürüttüğü arabuluculuk görevine ek olarak, Ocak 2024’ten itibaren Enerji Uyuşmazlıkları Arabuluculuk Merkezinde Genel Sekreterlik görevini icra etmektedir.