KONUK YAZAR

Doç. Dr. Faruk Kerem Giray1998 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olan Faruk Kerem Giray, 2000 yılında Marmara Üniversitesi Avrupa Birliği Enstitüsü Avrupa Birliği Hukuku bölümünde, İngilizce yazdığı teziyle yüksek lisansını tamamladı. Doktora çalışmalarını, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Özel Hukuk bölümünde yürütürken, dört ay süreyle Londra Üniversitesine bağlı Advanced Legal Studies Enstitüsü’nde bilimsel araştırmalar yaptı ve çalışmalarını tamamladıktan sonra "Milletlerarası Özel Hukukta Kaçırılan veya Alıkonan Çocukların İadesi" isimli teziyle hukuk doktoru unvanına hak kazandı.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalı’nda 1999 yılından beri akademik faaliyetler yürüten Giray, 2011-2012 öğretim yılında YÖK bursuyla gittiği Georgetown Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde akademik araştırmacı sıfatıyla çalışmalar yaparken eş zamanlı olarak Kongre Kütüphanesi’nde ve Dünya Bankası’nda ICSID tahkimi üzerine araştırmalar yaptı ve 2013 yılında "Milletlerarası Yatırım Tahkiminde Kamulaştırmadan Doğan Tazminat ve Tazminatın Hesaplanmasında Kullanılan Yöntemler" isimli takdim tezi ve Üniversitelerarası Kurul'a tabi kolokyum sınavına istinaden doçent unvanına hak kazandı.

Giray, halihazırda Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalı’nda akademik çalışmalarını sürdürmekte olup, lisans seviyesinde “Milletlerarası Özel Hukuk” ile “Hukuk Klinikleri” derslerini, yüksek lisans seviyesinde “Milletlerarası Aile ve Çocuk Hukuku” ile “Engelli Hakları” derslerini ve doktora seviyesinde de “Milletlerarası Yatırım Tahkiminin Hukuki Rejimi” dersini vermektedir. Giray, akademisyenliğin yanında, hukuk danışmanlığı yapmakta ve İngiliz mahkemelerine uzman görüşü vermektedir.