KONUK YAZAR

Dr. Gizem Halis KasapGizem Halis Kasap 2013 yılında yüksek onur derecesi ile İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur. 2015 yılında İstanbul Barosu’na ve 2019 yılında da New York Barosuna kaydolmuştur. Yüksek lisans derecesini ağırlıklı olarak tahkim alanında çalıştığı Penn State Üniversitesi’den alan Gizem, Wake Forest Üniversitesi’ndeki uluslararası tahkim, Amerikan ticaret hukuku ve alternatif uyuşmazlık çözüm yolları ağırlıklı doktora çalışmalarını 2020 yılında tamamlamıştır. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi’nde görev yapmaktadır.

Dr. Gizem Halis KasapGizem Halis Kasap 2013 yılında yüksek onur derecesi ile İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur. 2015 yılında İstanbul Barosu’na ve 2019 yılında da New York Barosuna kaydolmuştur. Yüksek lisans derecesini ağırlıklı olarak tahkim alanında çalıştığı Penn State Üniversitesi’den alan Gizem, Wake Forest Üniversitesi’ndeki uluslararası tahkim, Amerikan ticaret hukuku ve alternatif uyuşmazlık çözüm yolları ağırlıklı doktora çalışmalarını 2020 yılında tamamlamıştır. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi’nde görev yapmaktadır.