KONUK YAZAR

MİNE AKARSUMine Akarsu, 2013 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur. Öğrenciliği esnasında çalıştığı ofiste avukatlık stajını tamamlamış ardından 2014 yılında avukatlık ruhsatını almadan hemen önce marka hukuku alanında çalışan bir ofiste çalışmaya başlamıştır. 2014 yılında İstanbul Barosu’na avukat olarak kaydolan Mine, 2015 yılında marka vekilliği sınavını kazanmıştır. 2016 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ekonomi Hukuku Yüksek Lisans Programını Fikri ve Sınai Haklar Hukuku ağırlıklı çalışarak başarıyla tamamlamıştır. 2017 yılında Sınai Mülkiyet Kanunu’nun yürürlüğe girmesiyle birlikte Marka Hukuku pratiğimize giren ve hatta yürürlüğü 2024 yılına ertelenen “Marka Hukukunda İdari İptal” prosedürü hakkında yazdığı tezi kitap olarak da basılmıştır. Çeşitli mesleki organizasyon ve komitelere üye olan Mine, yerel ve uluslararası pek çok mesleki konferansa katılmakta; mesleki yazılar yazmakta ve sunumlar yapmaktadır. İki farklı ve değerli meslek büyüğünün yanında yetişen Mine, 2018 yılında kendi hukuk bürosunu faaliyete geçirmiştir. Şu anda kendisi, bir avukat meslektaşı ve iki asistanı ile birlikte dört azimli kadından oluşan kadrosuyla ağırlıklı olarak Türkiye dışında mukim müvekkillerine Fikri ve Sınai Haklar Hukuku alanında tescil, dava ve danışmalık hizmetleri sunmaktadır.