22 Şubat 2022 Salı
Kimden: AYÇA AKKAYAN YILDIRIM
Tarih : 22 Şubat 2022
Kime : Genç Hukukçu
Konu : “ULUSLARARASI HUKUKÇU”NUN VİZYONU, MESLEKİ BECERİ ve YETERLİLİKLERİ ile BUNLARI GELİŞTİRME SÜREÇLERİNE SİSTEMATİK BİR BAKIŞ

19 Şubat 2022 Cumartesi günü, sosyal hukuk platformu LawTudent’in daveti ve organizasyonuyla Türkiye’nin 29 farklı üniversitesinde hukuk eğitimi almakta olan “GENÇ HUKUKÇULAR” ile buluştum. Seminer şeklinde yürüttüğümüz toplantıda, hukuk, globalleşme, globalleşmenin (özel) hukuk alanındaki etkileri, global (düşünen) hukukçuya olan ihtiyaç ve bu çerçevedeki mesleki beceri ve yeterlilikler üzerinde konuştuk.

Nazik davetleri ve kusursuz işleyen organizasyon için tüm LawTudent Community ekibine, gösterdikleri ilgi ve yönelttikleri can alıcı sorular için de katılımcılara içtenlikle teşekkür ediyorum.

Genç Hukukçuya e-Postalar Platformu’nun yola çıkış noktasını ve ana temasını da teşkil eden bu meseleler bağlamında “Genç Hukukçular” ile buluşmak, bana son iki yılda kaleme aldığım paylaşımları tekrar gözden geçirme ve mesleki beceriler/yeterlilikler ile bunların geliştirilmesi süreçleri perspektifinden beraberce değerlendirerek sistemleştirme fırsatı verdi.

Semineri görsellikle destekleyebilmek ve daha sonra üzerinde düşünülmesinde kolaylık sağlayabilmek amacıyla yaklaşık 40 tane slayttan oluşan bir sunum hazırlamıştım. Bir anlamda büyük resmi yansıtan ve Genç Hukukçuya e-Postalar Platformu’nda bugüne dek yaptığım paylaşımlarımdan daha üst düzeyde yararlanılabilmesine de yardımcı olabilecek bir sistematiği ortaya koyan sunumumdan seçtiğim 10 tane slaytı bugün sizlerle paylaşıyorum. Bazı slaytların altında ilgili konularda yapmış olduğum paylaşımların listesini de bulacaksınız. Burada yer vermediğim slaytlarda prensip itibariyle (listelediğim) paylaşımlardaki değerlendirmelerime ve kaynak önerilerime de yer vermiş olduğumdan, sunumumun ana temasını (toplantıya katılan ve katılmayan) tüm genç hukukçulara iletmekte olduğumu söyleyebiliriz.

Listelediğim paylaşımların, ilgili slayttaki sistematik içinde ve beraberce değerlendirilmesinin mesleki vizyonunuzun şekillenmesinde ve planlamanızda faydalı olmasını diliyorum.

SLAYT IGENEL SİSTEMATİK

 

SLAYT II ve III GLOBALLEŞME ve HUKUKİLGİLİ PAYLAŞIMLARIN LİSTESİ:

23 Nisan 2020 tarihli Uluslararasılaşma, Ulus Ötesileşme ve Globalleşme Süreçleri Hukuk Eğitimi ve Hukuk Uygulamasını Ne Şekilde Etkilemiştir?

 

SLAYT IV ve V GLOBALLEŞMENİN ÖZEL HUKUK ALANINDAKİ
TİCARİ İLİŞKİLER BAĞLAMINDAKİ ETKİLERİ

İLGİLİ PAYLAŞIMLARIN LİSTESİ:

20 Mart 2021 tarihli Sözleşme Hukuku ve Globalleşme

 

SLAYT VI ve VII ULUSLARARASI HUKUKÇU İLE NE KASTEDİYORUZ?

İLGİLİ PAYLAŞIMLARIN LİSTESİ:

17 Nisan 2021 Uluslararası Hukukçu/Avukat Olmak

 

SLAYT VIII ULUSLARARASI HUKUKÇUNUN MESLEKİ BECERİ ve YETERLİLİKLERİ

İLGİLİ PAYLAŞIMLARIN LİSTESİ:

23 NİSAN 2020 tarihli “Yöntemli” Hukukçuluk

30 Ağustos 2020 Hukuki Bilgisini Yöntemli Olarak Uygulamak İsteyenlere Okuma Önerileri

1 Mayıs 2021 Hukuki Akıl Yürütme ve Sonuçlarını Ortaya Koyma Tarzınız Fark Yaratır

8 Mayıs 2020 tarihli Hukuki Yazma Becerisinin Önemi ve Geliştirilmesi

17 Temmuz 2020 tarihli Profesyonel e-Postalarınızın Gücü

30 Kasım 2021 Ofis İçi Bilgi Notu/Memo Hazırlama Tekniğinizi Geliştirmeye Yönelik 10 Pratik Öneri

13 Mart 2021 Hukuki Yazmada Planlama

15 Mayıs 2021 Etkili Yazma ve Redaksiyon: Hukukçunun Mesleki Yaşam Biçimi

15 Mayıs 2020 tarihli Yabancı Dilde Hukuki Yazma Becerisinin Geliştirilmesi İçin Gereken Alt Yapının Oluşturulması (I)

19 Mayıs 2020 tarihli Yabancı Dilde Hukuki Yazma Becerisinin Geliştirilmesi İçin Gereken Alt Yapının Oluşturulması (II)

29 Temmuz 2020 Yabancı Dildeki Hukuki İfadeleriniz Ancak Onları Nakleden Sözcükleriniz Kadar İsabetli ve Etkilidir

12 Eylül 2020 Taslağı “Parlak” Bir Hukuki Metne Dönüştürmek

29 Mayıs 2020 tarihli Uygulamacı Perspektifinden Karşılaştırmalı Hukuk Araştırmaları

13 Aralık 2020 Uyuşmazlık Çözümünde Farklı Yaklaşımlar: Müzakere (Negotiation) ve Hukuki Yaratıcılık

29 Mayıs 2021 Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yollarında Çoğalan “Alternatifleri” Yorumlayabilmek ve Bu Alanda Gelişebilmek Üzerinde Öneriler

 

SLAYT IX MESLEKİ BECERİ ve YETERLİLİKLERİN EDİNMESİ/GELİŞTİRİLMESİ SÜREÇLERİNDE BAZI ÖZELLİKLİ DURUMLAR

İLGİLİ PAYLAŞIMLARIN LİSTESİ:

1 Mayıs 2020 tarihli Global Düşünme Yetisi ve Yeterliliği

3 Şubat 2021 İngilizce Mesleki Dil Yeterliliğinde Genelden Özele Doğru Sıralanmış Üç Soru Üç Cevap

6 Temmuz 2021 tarihli “Hukukçu Gibi Öğrenmek”: Bağımsız Öğrenme Tarzını İçselleştirebilenlerden misiniz?

10 Ekim 2020 tarihli Dijital Öğrenme Hukukçuların Uluslararası Mesleki Faaliyetleri İçin Gereken Bilgi, Beceri ve Tecrübe Açıklarını Kapatabilir mi?

8 Haziran 2021 tarihli Yaz Stajlarından En İyi Şekilde Yararlanma Yöntemleri

5 Haziran 2020 tarihli ABD’deki LL.M Programlarına İlişkin Olarak Bana En Sık Sorulan Soru ve Buna İlişkin Değerlendirmelerim

26 Haziran 2020 tarihli Film Zamanı: “The Paper Chase” LL.M. Programında Dersler Nasıl Yürütülür?

10 Ocak 2021 tarihli LL.M. Yapmayı Planlıyorum, Nereden ve Nasıl Başlamalıyım? Sistematik Bakış 2021

6 Mart 2021 “Uluslararası LL.M. Programları” Serisinin Amacı ve Takip Edilmesine İlişkin Öneriler

5 Ekim 2021 tarihli Uluslararası Ticari İlişkiler/Sözleşmeler Alanında Bir Kariyer mi Hedefliyorsunuz? – I. Bölüm

19 Ekim 2021 tarihli Uluslararası Ticari İlişkiler/Sözleşmeler Alanında Bir Kariyer mi Hedefliyorsunuz? – II. Bölüm

2 Kasım 2021 tarihli Uluslararası Ticari İlişkiler/Sözleşmeler Alanında Bir Kariyer mi Hedefliyorsunuz? – III. Bölüm

20 Ağustos 2021 Uluslararası Müzakerelerde Başarının Anahtarı: Dil Farklılıklarını ve Kültürel Farklılıkları Yönetebilmek

SLAYT X YOL HARİTASI OLUŞTURMAK

İLGİLİ PAYLAŞIMLARIN LİSTESİ:

12 Ağustos 2020 tarihli Yol Haritanızı Belirlediniz mi?

17 Nisan 2021 tarihli Uluslararası Hukukçu/Avukat Olmak

22 Mayıs 2021 tarihli Mezuniyet Öğütleri ve Ötesi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.